Namdal Ressurs AS ble etablert i 1991, og har siden da levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001- og 14001-standarder.

Med utgangspunkt i et sterkt faglig miljø og nettverk, ligger vi i forkant av utviklingen, og kan til enhver tid tilby de mest oppdaterte produktene. Aktuelle stikkord for våre løsninger er lav levetidskostnad, stor fleksibilitet, høy kvalitet, brukervennlighet og miljøvennlighet.

Våre produkter ivaretar kravene fra en meget resultatorientert avfallsbransje, fremtidige krav – og de stadig mer bevisste og krevende brukerne. Vi har kunder både i offentlig og privat sektor, og leverer alt fra enkelt forbruksmateriell til avanserte nedgravde containersystemer med både elektronikk og datastyring.

Namdal Ressurs Service tilbyr service og vedlikehold på alt utstyr som bransjen bruker. De siste årenes utvikling av nye avfallsløsninger, med bruk av mekaniske og elektroniske enheter stiller stadig strengere krav til både service og vedlikehold.

Namdal Ressurs Service har gjennom eget dyktig personell og flinke servicepartnere opparbeidet et meget velfungerende system for service og vedlikehold av alle typer maskiner og containere som idag brukes i avfallsbransjen. Vi benytter oss av View som serviceprogram, som sørger for full oversikt over servicebehov på din avfallsløsning.

Vi tilbyr montering og klargjøring av avfallsløsninger ved behov. Vi benytter egen kranbil og eget kvalifisert personell.